Privacybeleid

Jouw privacy is een serieuze zaak. Zeker op internet, waar niet altijd even duidelijk is wat wel en niet over je bekend is of wordt. Omdat wij je (in meer of mindere mate) vragen om persoonlijke gegevens, vinden wij het belangrijk te laten weten wat er met die informatie gebeurt. Club 9 respecteert jouw privacy en zorgt ervoor dat jouw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie die je aan Club 9 verstrekt, wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

In dit Privacy Statement informeren wij jou op een heldere en transparante wijze over de manier waarop Club 9 persoonsgegevens verwerkt van onder andere onze klanten en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Club 9 zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Dit betekent dat wij:

Waarvoor verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Club 9 jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van het geven van een juist slaapadvies en/of de uitvoering van de overeenkomst verzamelt en verwerkt Club 9 hiertoe persoonsgegevens, waaronder jouw naam, factuur-/ en leveradres, e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer, bankrekeningnummer, gegevens over jouw woonsituatie, leeftijd en gezondheid:

Nieuwsbrief en contactformulier

Jij kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden op de hoogte houden van onze acties en ter inspiratie. Jouw e-mailadres wordt slechts met voorafgaande toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je kunt afmelden. Als je een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Jouw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten van Club 9 indien je daarvoor toestemming hebt gegeven. Die toestemming kun je altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeld link in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar Club 9, onder vermelding van AVG, via privacy@club9-sleepservice.nl.

Cookies

Als je onze website bezoekt worden cookies geplaatst op jouw computer voor verschillende doelen. Deze cookies kunnen functioneel of analytisch zijn en sommige tracken jouw surfgedrag. Daarom wordt voor deze laatste type cookies uitdrukkelijke toestemming aan jou gevraagd. Met de plaatsing hiervan worden persoonsgegevens verwerkt, zoals het IP-adres. In onze cookieverklaring leggen we precies uit wat deze cookies precies doen en waarom ze er zijn.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Jouw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van de overeenkomst of wanneer jij nadrukkelijk toestemming hebt gegeven. Ter bescherming van jouw rechten wordt met deze derden (partners), indien nodig, door ons een verwerkersovereenkomst gesloten.

Op onze website staan meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics. De gegevens worden automatisch gedeeld met dit bedrijf en wij doen dit om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. Google zorgt voor een goede beveiliging van de gegevens, zodat uw gegevens ook daar veilig zijn.

Op het moment dat jij lid wil worden, verstrekken wij jouw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR geeft op basis van deze gegevens een advies over jouw kredietwaardigheid. EDR gebruikt jouw gegevens voor onderzoek naar jouw kredietwaardigheid en contactgegevens. Daarnaast worden al jouw gegevens met betrekking tot jouw betaalgedrag gedeeld met EDR in het kader van het tegengaan van betalingsrisico’s en het voorkomen van problematische schulden. Dit betekent dus dat indien als gevolg van een betalingsachterstand de dienstverlening is gestopt, deze informatie mogelijk gevolgen kan hebben voor het aangaan van andere overeenkomsten met (financiële) verplichtingen. Als je bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van jouw persoonsgegevens door EDR, kijk dan op https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.

Bewaartermijn

Club 9 bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de wet niet langer dan noodzakelijk in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Beveiliging

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt Club 9 gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens. Wij treffen onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen:

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Club 9 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Indien in geval van nieuwe wet- of regelgeving wijziging van onze privacy policy nodig mocht zijn, dan vind je op onze website altijd de meest recente informatie.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens

Je mag ons via privacy@club9-sleepservice.nl om inzage verzoeken in jouw persoonsgegevens. Ook kun je ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren,aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Bij vragen of opmerkingen kun je ook schriftelijk contact met ons opnemen via Club 9, afdeling Customer Care, Jagersveld 23A, 5405 BW te Uden.

Mocht je gebruik willen maken van jouw rechten, let dan op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klachten Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij jou graag verder wanneer je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.